Allame Es Sadi’den ‘Cihadın Faydaları’ Başlıklı Yazı

Allame Es Sadi’den ‘Cihadın Faydaları’ Başlıklı Yazı
Haziran 01 14:46 2018

 

Asya’nın Sesi Haber Merkezi

Küresel Cihat Ekolüne yakın sosyal medya hesapları Alleme Kasım Eş Şeyh Abdur Rahman Bin Nasir Es Sadi’nin “Cihadın faydaları” başlıklı kısa bir yazısını yayınladı. Es Sadi’nin yazısını uluslararası güvenlik politikaları araştırmacıları için Türkçeleştirdik:

“Bu ümmetin cihadı Kitap ve Sünnete dayalı mücadele olup iki büyük ve mühim amacı hedeflemektedir.

İlki: İslama ve Müslümanlara yönelmiş saldırganın saldırısını def etmektir ki, aksi taktirde dinlerin tamamı yok olurdu.

‘…Eğer Allah’ın, insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla def etmesi olmasaydı, içlerinde Allah’ın adı çokça zikr olunan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah, kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah, çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.’ (Hacc suresi 40. Ayeti)

Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihat için izin verildi. Şüphe yok ki Allah’ın onlara yardım etmeye gücü yeter. (Hacc suresi 39. Ayeti)

İkincisi: Uymakla yükümlü oldukları ve onunla hesaba çekilecekleri dini yaymakla, ki onun dışında mutluluk ve güzel sonuç bulunamaz, tüm insanlığa lütufta bulunmaktır: Allah’a şerik koşmaksızın ibadet ve buna zıt her şeyi terk etmek.

‘Fitne kalmayıp din tamamen Allahın oluncaya kadar onlarla savaşın…’ (Enfal suresi 39. Ayeti)

Cihadın amacı adaleti ve merhameti, iyiliği ve dürüstlüğü, başarı ve mutluluğu yaymaktır ki, bunun dışında kazanılacak sonuç ancak fesat, yıkım, kölelik ve zulüm olur. Cihadın amacı insanlar üzerinde hakimiyet kurmak yada onları kula kulluktan kurtarıp başka kula kul yapmak, ve ya adalet kılığı altında onlara zulüm etmek değildir.”

Şeyh Abdur Rahman Es Sadi: Mecmul el Favaid ve İktinas el Evabid

 

  Kategoriler: