Mısır’da Döneme Göre Fetvalar, Faiz İslama Aykırı Değil

Mısır’da Döneme Göre Fetvalar, Faiz İslama Aykırı Değil
Haziran 12 22:05 2018

Mısır Müftüsü Şevki Allam, Mısır vatandaşlarına paralarını bankalara yatırma çağrısı yaparken, faizle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mısır halkını ‘paralarını bankalara yatırarak ekonomiye destek vermeye’ çağıran müftü, ‘bankaya konulan paranın ekonomik yatırım’ olduğunu savundu.

Mısır’da yayın yapan El Nas kanalına konuşan Allam, bankaların tüzel kişilik sayıldığını, İslam’daki faiz yasağının ise gerçek kişiler arasında geçerli olduğunu dile getirdi.

‘DİNİ VATANİ GÖREV’

Sisi’nin ekonomi politikalarına destek oluşturmaya çalışan Mısır Müftüsü, ”Bankaya konulan para ekonomik yatırımdır. Ekonomiyi desteklemek, dini ve vatani bir görevdir” vurgusu yaptı.

MÜBAREK DÖNEMİNDEKİ FETVALAR

Kahire’deki El Ezher Üniversitesi de 2002 yılında Hüsnü Mübarek yönetiminin hukümetin faizle borçlanmayı öngören tasarısına destek vermişti.

El Ezher İslami İlahiyat Araştırma Komitesi, insanların bankalara yatırdıkları paraların karşılığında sabit faiz alması ya da bankalardan sabit faizle kredi almasında din açısından sakınca bulunmadığı, yani faizin İslam’a aykırı olmadığına karar vermişti.

TANTAVİ’DEN BENZETME

Tepkiler üzerine El Ezher Üniversitesi İmamı Şeyh Muhammed Seyid Tantavi, faiz gelirini, Muhammed peygamberin aşiret üyelerinden aldığı parayla ticaret yaparak para kazanmasına benzetti; faiz gelirinin, bankaların müşteri adına ticaret yaparak gelir kazandırmasıyla bir olduğunu iddia etti.

ŞARAVİ’DEN YANIT

Mısırlı Muhammed Mutevelli Şaravi de faizle ilgili sorulara ”Paramı İslami bankalara koyuyorum” yanıtını vermişti.

Mısırlı fikir adamlarının yaptığı faiz açıklamalarına tepki olarak Hadislerle cevap verildi;

İbn Mes’ud şöyle bir rivayet nakletmektedir: “Hz. Peygamber ribâyı (fâizi) yiyene de, yedirene de lânet etti” (Müslim, ts.: Müsâkât 25; Ebu Dâvud,ts.: Büyû 4; Tirmizî, 2001: Büyû 2; İbn Mâce, ts.: Ticârât 58).

Ebu Hüreyre’in naklettiği diğer bir rivayet ise şöyledir: “Hz. Peygamber buyurdu ki: “İnsanlar öyle bir devre ulaşacak ki, o zamanda faiz yemeyen kalmayacak. Öyle ki,(doğrudan) yemeyene buharı ( veya tozu)ulaşacak”(Ebu Dâvud, ts.: Büyû 3; Nesâî, 1986: Büyû 2;İbn Mâce, ts.: Ticârât 58).

Hz. Peygamber: “Faiz mahvedici yedi günahtan biridir.” buyurmuştur. Burada faiz şirk, sihir, katillik, yetim malı yeme, savaştan kaçma ve iffetli kadınlara iftira etme suçuyla bir tutulmuştur (Buharî, 1993: Vesaya 23; Müslim, ts.: Hacc 144).

 

  Bu yaziya ait etiketler:
  Kategoriler: