Şeyh Ebu Musab AbdulVedud Suriye’deki Liderlere, Alimlere ve Üyelere Seslendi: Allah’tan Korkun!

Şeyh Ebu Musab AbdulVedud Suriye’deki Liderlere, Alimlere ve Üyelere Seslendi: Allah’tan Korkun!
Nisan 09 18:51 2018

 

Asya’nın Sesi Haber Merkezi

El Kaide’nin İslami Mağrib kolu lideri Şeyh Ebu Musab AbdulVedud Suriye’deki gruplara hitap ettiği yeni bir açıklama yayınladı. Örgüte yakınlığıyla bilinen hesaplar tarafından paylaşılan açıklamayı Güvenlik Politikaları Araştırmacıları için Türkçeleştirdik:

“Bismillahirrahmanirrahim,

Hamd, doğru yola ileten, eşyanın tabiatındaki bilineni de bilinmeyeni de bilen Allah’adır. Selatu selam ise O’nun kulu ve elçisi Muhammed’e olsun ki kendisi darusselama çağıran, ondaki lütuf ve cömertliğin müjdesini getirendir; ve onun selefi salihinine olsun.

Bunun ardından;

Şam’daki tüm cihadi gruplarda bulunan Mücahit kardeşlerim esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah’ın kitabında takdis ettiği ve Resulünün de bir den fazla hadisinde övdüğü Şam’daki cihadınızdan ne kadar da kalpleri zayıflatan ve kıran haberler geliyor.

Bu cihat kısa bir süre zarfında kuvvetten zayıflığa, izzetten zillete ve birlikten ayrılığa dönüştü ve öyle bir noktaya geldi ki siz zaferden çok uzaksınız, zafer de sizden çok uzak.

Ey sevgili Şam’ımızdaki Mücahitler! İslami Mağrib’teki kardeşleriniz kalplerindeki büyük acılarla sizin haberlerinizi takip ediyor. Hayret içindeler, boğazlarında kendilerini boğmak üzere olan bir yumru var; siz nasıl oldu da bu aziz yiğitlikleri, mucizevi zaferleri ve sonu gelmez destanları nasıl oldu da heba eder oldunuz.

Şu öldürülen insanlara, kanları akıtılanlara, çiğnenen ırzlara ve harcanan paralara nasıl oldu da geçit verdiniz? Ketibelerin emirleri nasıl oldu da görmezden gelir oldu ve alimler ve mazeret sahipleri nasıl oldu da Allah’ın Kitabını umursamaz oldu; o kitap ki başından sonuna vahdeti emreden ayetlerle doludur, bunda ısrarcıdır hem ve de bölünmeyi yasaklar, buna karşı uyarır!

Ey Şam’daki Mücahitler, bugün hiç şüphe yok ki Ümmetiniz hayretler içindedir, biz de onlarla beraber hayret ediyor ve diyoruz ki: yabancı işgalciyle savaşı terk edip ve kendi içinde savaş sapkınlığına düşmeyi hangi kitapta ve hangi sünnette buluyorsunuz?

Size, imanınıza, beldenize ve kaynaklarınıza karşı hırslı olan düşmanınızın sizi her taraftan sarıp kuşattığını fark etmiyor musunuz? Ülkeler size karşı bir tabağın etrafındaki aç insanlar gibi birleştiler. Yahudiler, Hristiyanlar ve Mecusi kalıntıları size karşı ittifak kurdular. Romalılar, Persliler ve Ruslar size karşı bir oldular. Bu düşmanların gerek biri gerekse de hepsi sizin imanınızda bölündüğünüzden emin oluncaya kadar size karşı yeltenmediler. Onlar, imanda bölünenlerin isteseler de istemeseler de kesin şiddetli acılara duçar olması gerektiğini biliyorlar.

Kıymetli Şam’ımızdaki Mücahit kardeşlerimiz! Sizi aranızdan birilerinin bir diğeriyle iman bağı sürdüğü müddetçe ihtilaf etmesi halinde anlarız. En üstün sahabeler bile –Allah onlardan razı olsun- ihtilaf ettiler. Fakat ihtilaflarınız sizi düşmanlığa ve iç savaşa götürdüğünde sizi anlamıyoruz.

Sevgili Şam’ımıza ulaşan karşımızdaki bu fitnede tüm cihat beldelerindeki Mücahitler olarak bunu ortadan kaldırmaya çalışmak için sadece en güçlü ifadelerle maruf kelimelerle, hayırlı nasihatle ve bu ateşi daha kötü hale getirecek her şeyden uzak durulması için çağrıda bulunabiliriz.

Eğer bu fitnenin etkileri sadece Şam’la sınırlı olsaydı mesele kolay olurdu. Fakat bunun etkisi oranın ötesine geçiyor. Allah’tan yardım niyaz ediyoruz. Bu (fitne) her yerdeki cihada olan ve her nerede olurlarsa Mücahitlere karşı güveni sarsabilir ve sonrasında da hak din ve insanlığın kurtulu olan İslam’a karşı şüphe çıkarabilir. Bu, yüce arşın Rabbi Allah Subhanehu ve Teala’dan Mücahitleri içine düşmekten muhafaza etmesini istediğimiz büyük bir günahtır.

Ey izzetli sevgili kimseler! Allah’tan yardım ve zafer için geçen yıllardaki kendisiyle sizi üstün kıldığı şeyi, güç ve apaçık bir zafer isteyin. O’na size lütfettiği görünen ve görünmeyen nimetleri için şükredin. Bilin ki her musibet, bir günah nedeniyle iner ve tevbeden başka da çıkış yoktur. O halde, ey Mücahitler hep birlikte O’na tevbe edin. O’na tevbe edin ve takvalı davranın.

Allah’tan korkun ve ona göre davranın. Subhanehu ve Teala buyurur ki:

“Kim bir mümini bile bile öldürürse onun cezası içinde sürekli kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve kendisi için büyük bir azap hazırlamıştır.” [Nisa 93]

Resulullahın sallallahualeyhivesellem veda hutbesindeki sözünden ötürü Allah’tan korkun: Kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız bu ayınız, bu beldeniz gibi haramdır.

Güç ve kuvvetinizi dağıtan ihtilaflar ve iç savaşlar için Allah’tan korkun.

Cihatta öldürmek, bir izzet ve fazilet iken bölünmenin zillet ve kusur olması nedeniyle Allah’tan korkun.

Allah’tan korkun ve bilin ki Allah’ın öyle bir günü vardır ki o gün bazı yüzler beyaz olur, bazıları da kara.

Suriyeli tüm gruplardaki Mücahit kardeşlerim! Allah’ın şu sözlerine duçar olmanızdan Allah’a sığınırız:

“Dinlerini parça parça eden ve kendileri de değişik gruplara ayrılan kimselerle senin bir ilişiğin yoktur.” [Enam 159]

Yada Allah’ın şu sözüne duçar olmanızdan:

“O dinlerini parça parça eden ve kendileri de değişik gruplara ayrılan (müşriklerden) olmayın. Her grup kendi yanında olanla sevinmektedir.” [Rum 32]

Evlerinizi kendi ellerinizle yıkmanızdan ve ipini kuvvetle eğirdikten sonra bozup çözen (kadın) gibi olmanızdan Allah’a sığınırız.

Allah’tan kalplerinizi O’na itaatle birleştirmesini, bize ve size hak üzere vahdet lütfetmesini, hidayet vermesini, bir birimize takva ve hak ile yardım etmeyi, bizi bölünmekten ve ihtilaftan uzak tutmasını niyaz ederiz. O, buna güç yetirendir.

Ey Allahım, arzın doğusunda ve batısındaki mazlum kullarına zafer ver!

Ey Allahım, arzın doğusunda ve batısındaki mazlum mümin kullarına yardım et!

Ey Allahım, İslam’ı ve Müslümanları aziz et; şirki ve müşrikleri zelil et! Senin yolundaki Mücahit kullarını destek ya Rabbel alemin!

Ey Allahım, cihat sancağını yükselt ve fısk, şirk ve dalalet ehlini kahret! Sana ibadet eden kullarına rahmetini yay ya Rabbel alemin!

Ey Allahım, bu Ümmete sana itaat edenlerin izzetli olduğu, isyan edenlerin de zelil olduğu, sadakatin fayda verdiği azgınlığın ise engellendiği güzel akıbet ver!

Dualarımızın sonu alemlerin Rabbi Allah’a hamd etmektir.”

 

  Bu yaziya ait etiketler:
  Kategoriler: